Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Apr 28, 2014

Robert Rosén jobbar med chefsrekrytering jobbar med rådgivning och omvärldsbevakning till olika medieföretag.

En stor del av hans verksamhet ägnar han också åt att rekrytera chefredaktörer och tidningsledare. Hur går rekryteringsprocesserna till och vad tittar medieföretagen efter när de rekryterar chefer.

Vad ska man tänka på om man vill göra redaktionell karriär och vad bör man tänka på om man siktar på att bli mediechef i framtiden? Ska man synas på sociala medier till exempel?

Här får du konkreta råd och tips!

Medverkande. Robert Rosén och Jonas Nordling. Musik av Tage Widsell.