Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Jun 24, 2014

Anna Lindberg är digitalt utvecklingsansvarig inom NTM-koncernen. Hon samordnar koncernens utvecklingsprojekt på webb- och mobila plattformar. Vad behövs för att bygga en digital affär och vilka affärsmål är viktiga? Anna Lindberg resonerar utifrån sin långa erfarenhet av att jobba med digitala kanaler och utveckling tillsammans med Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet.


Medverkande: Anna Lindberg, Jonas Nordling. Musik av Tage Widsell.