Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Jul 7, 2014

Säljer medieföretag ut sin journalistiska trovärdighet när de tillåter native advertising och textreklam? Eller är det ok så länge det görs med tydlig transparens, det vill säga att mediekonsumenten informeras om samarbetet mellan publicist och annonsör? Och hur långt kan argumentet med transparens gälla i den nya medievärlden? Är det ok att skriva vad som helst och ingå vilka samarbeten som helst?  

Hör detta spännande samtal som ägde rum i Almedalen i juli 2014.


Medverkande: Thomas Mattsson, chefredaktör Expressen, Jan Helin, Publisher Aftonbladet, Ola Sigvardsson, Allmänhetens Pressombudsman, Anette Novak, vd för Interactive Institute Swedish ICT, Björn Häger, ordförande Publicistklubben. Helena Giertta, chefredaktör Journalisten.

Musik av Tage Widsell.