Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Jul 7, 2014

Sociala medier har gjort det lättare för journalister att komma närmare personer som de ska granska. På Twitter och Facebook diskuterar politiker och journalister inte bara sakfrågor utan också musik, grillning, Let’s Dance och fotboll. Hur påverkar denna gemytliga stämning förtroendet för journalisterna och deras möjlighet att granska politikerna? Hur bör journalister förhålla sig etiskt till sociala medier? I vilken utsträckning får man till exempel citera det en privatperson skriver? Vilket ansvar har den enskilde journalisten för det som skrivs i sociala medier enligt de medieetiska regler som finns idag? 
Medverkande: Ulrica Widsell, vice ordförande Journalistförbundet, Staffan Dopping, seniorkonsult K-Street Advisors, Ehsan Fadakar, debattchef Aftonbladet, Marie Grusell, medieforskare med fokus på politisk kommunikation och sociala medier, JMG, Tove Carlén, Journalistförbundet. Musik av Tage Widsell.