Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Jul 10, 2014

Kommunikatörerna blir fler och PR-branschen växer. Detta tar politiker och andra opinionsbildare hjälp av för att få ut sina budskap. Samtidigt försvagas journalistiken. Uppsägningar, neddragningar och lagstiftning minskar journalistikens utrymme. Hur ska vi förhålla oss i denna nya medieverklighet, hur ska journalisterna stå emot trycket?

Det här samtalet spelades in i Almedalen 3 juli 2014.

Medverkande: Thomas Mattsson, chefredaktör Expressen, Hanna Olsson, samhällschef Aftonbladet, Ulrica Widsell, vice ordförande Journalistförbundet, Hans Gennerud, styrelseordförande Gullers Grupp och Helena Giertta, chefredaktör Journalisten. Musik av Tage Widsell.