Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Oct 3, 2014

Jonas Nordling träffar Stefan Lundell från Dagens Industri som berättar om hans pågående projekt. Det handlar om en affärsmodell som ska presenteras för Dagens industris ledning i slutet av året. Idén – som är under utveckling och välkomnar feedback under resans gång – är en daglig, nyhetsdriven podd med fokus på den digitala sektorn.
Intäkterna för podden är dels tänkt att vara i form av prenumerationer och dels från sponsrat innehåll. Tanken är att det sponsrade innehållet ska vara minst lika bra som det redaktionella. I podden kan det till exempel vara inslag med sponsorns egna experter som ger sina bästa råd.
Hör Stefan Lundells tankar om det spännande projektet och om vad poddar kan vara.
Medverkande: Stefan Lundell och Jonas Nordling. Musik av Tage Widsell.