Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Jan 21, 2015

Journalistförbundets Södra distrikt höll seminarium den 17 januari med ett fullmatat program. Hör ett av de inspirerande seminarierna, om berättarteknik och hur du hittar de intressanta historierna. I panelen var Randi Mossige Norheim från SR, Niklas Orrenius från DN samt journalisten och författaren Lena Sundström.
Medverkande: Randi Mossige Norheim, Niklas Orrenius, Lena Sundström, Inger Ljung (moderator) och Jonas Nordling. Musik av Tage Widsell.