Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Feb 19, 2015

Journalistförbundets Södra distrikt höll seminarium den 17 januari 2015 med ett fullmatat program. Hör ett av de inspirerande seminarierna, om vetenskapsjournalistik. Har journalister kompetens nog att skriva om vetenskap? Hur förenklat kan komplicerade sammanhang beskrivas utan att det blir fel? Kan forskarvärlden beskriva och presentera sin vetenskap på ett begripligt sätt? Var och hur möts medie- och forskarvärldarna? I panelen var Karin Bojs, frilansjournalist och tidigare på DN, Olle Häggström, matematisk statistiker och professor vid Chalmers och Anna Bäsén, medicinjournalist på Expressen.
Medverkande: Karin Bojs, Olle Häggström, Anna Bäsén, Inger Ljung (moderator) och Jonas Nordling. Musik av Tage Widsell.