Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Mar 6, 2015

Sedan årsskiftet är Polisen en sammanhållen myndighet vilket också innebär en gemensam kommunikationsstrategi. Hur påverkar det journalisternas arbete? På grund av det nya kommunaktionssystemet Rakel är det svårare för redaktionerna att få direktinformation om så kallade blåljushändelser. Redaktionerna är beroende av Polisens egen information. Innebär det att Polisen gör nyhetsvärderingen?
Samtal från MEG15, 5 mars 2015 i Göteborg, mellan Unni Jerndal, kommunikationsdirektör Polisen, Lena Nitz, ordförande Polisförbundet, Ann-Sofie Sannemalm, reporter Vestmanlands Läns Tidning och Jonas Nordling (moderator), ordförande Journalistförbundet. Musik: Tage Widsell.