Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Apr 9, 2015

Sparkade journalister, besparingar, medieskugga, demokratiunderskott… Skippa det!
Det finns en framtid! Det finns de som tänker, vågar och agerar annorlunda och öppnar för nya sätt att jobba.
I panelen:
Mahmoud Agha, ansvarig utgivare Al-Kompis, radiojournalist och tidigare på bland annat Sveriges radios arabiska redaktion.
Gonzalo Peña Rojas, chefredaktör Al-Tid med ett förflutet som bland annat dokumentärfilmare och utrikesreporter.
Anders Enström, chefredaktör Barometern – tidningen som går mot strömmen och satsar på lokal rapportering från bemannade redaktioner i tio kommuner.
Medverkar gör även bland andra Inger Ljung (moderator) och Jonas Nordling. Musik av Tage Widsell.