Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Jun 22, 2015

Journalistförbundet presenterade den 11 juni 2015 den första i en serie rapporter som undersöker otryggheten i mediebranschen. Författaren och journalisten Kent Werne belyste i den första rapporten mediebranschens förändring och drivkrafterna bakom den växande otryggheten för journalister på arbetsmarknaden.
Medverkande: Kent Werne, Ulrica Widsell, vice ordförande Journalistförbundet, Lennart Wiklund, styrelseordförande Medieföretagen och Anna Flytström, bemanningsanställd i Schibsted Media och styrelseledamot i Journalistförbundet. Moderator: Petteri Karttunen, reporter SVT och styrelseledamot i Journalistförbundet. Musik: M. Ashraf