Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Jun 30, 2015

Här kan du Journalistförbundets andra Almedalen-seminarium ”Klickokrati eller demokrati? Om journalistikens framtid”. Inspelat tisdagen den 30 juni 2015.
Tidningar läggs ner, redaktioner bantas och dagens journalister arbetar under hård press i osäkra anställningar. Har vi hamnat i en klickokrati där gulliga katter och lustiga hundar går före granskande journalistik? Vad betyder detta i sådant fall för demokratin och samhällsutvecklingen?
Medverkande: Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet och Ulrika Kärnborg, författare och journalist.
Musik: M. Ashraf