Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Aug 25, 2015

I sitt sextionde avsnitt hälsar Journalistpodden på hos tidningen Vi för ett snack med chefredaktören och VDn Sofia Wadensjö-Karén. Hur tar man en hundraårig organisationstidskrift in i kommersiell medieålder? I det här avsnittet blir vi-känsla mer än en klyscha...
Medverkande: Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet och Sofia Wadensjö-Karén, VD och chefredaktör på tidningen Vi. Musik: M. Ashraf