Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Sep 16, 2015

Journalistpodden kollar in läget på Medievärlden, redaktionen som tog över själva när ägarna la ned. Hur har det gått, vad blev bra, vad blev mindre bra, och hur går man vidare? Energi utlovas!
Medverkande: Axel Andén, Lisa Bjurwald, Mikael Marklund och Jonas Nordling. Musik: M. Ashraf