Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Sep 23, 2015

Nu handlar det om journalistutbildning. Journalistpodden hälsar på i Skurup och snackar framtiden med Maja Ljung som leder skolans journalistutbildning. Är de i synk med samtiden?
Medverkande: Maja Ljung och Jonas Nordling. Musik: M. Ashraf