Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Oct 16, 2015

Hur går man från att vara Våxnäs Pravda till att vilja bli Våxnäs Prada? Och vad innebär det egentligen? Journalistpodden hälsar på hos en av landets sista solitärer, Värmlands Folkblad, och snackar med vd Ulrika Obstfelder Peterson och chefredaktör Peter Franke om hur de tacklar utmaningen att föra verksamheten in i framtiden.
Medverkande: Ulrika Obstfelder Peterson, Peter Franke och Jonas Nordling. Musik: M. Ashraf