Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Oct 21, 2015

Nu handlar det om en ny form av journalistik. Eller rättare sagt jakten efter en sådan. Journalistpodden hälsar på hos Elma och Peter Pasalic Östborg på kooperativet Kontoret media. De vill utveckla redaktionella lösningar som bättre hjälper alla att vara en del av samhället. Vi snackar om vad det betyder i verkligheten, och svårigheterna med att ha en idé som man vill förverkliga.
Medverkande: Elma Pasalic Östborg, Peter Pasalic Östborg och Jonas Nordling. Musik: M. Ashraf