Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Jul 6, 2016

Offentlighetsprincipen – rätten att ta del av uppgifter och handlingar som rör verksamheten - ska omfatta friskolor enligt ett kommande lagförslag. Friskolornas Riksförbund är kritiskt: nya administrativa rutiner kan gå ut över pedagogiken. Men ska inte föräldrar och andra kunna få ta reda på hur det står till med en friskolas ekonomi, bemanning, pedagogik med mera? Ska det vara skillnad på en kommunal skola – med insyn - och en friskola – utan insyn – när båda finansieras av allmänna medel?
Medverkande: Ulla Hamilton, vd Friskolornas Riksförbund, Stephen Lindholm, ordförande Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp, Christer Nylander (L), vice ordförande i utbildningsutskottet, Mats Pertoft (MP), riksdagsledamot.
Moderator: Tove Carlén, jurist Journalistförbundet
Musik: M. Ashraf