Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Sep 9, 2016

Nu handlar det om medieetik. Vi har snackat med Martin Ahlquist om hans kommande bok i ämnet, om vad som funkar och vad som inte gör det. Och det är nästan oetiskt att inte lyssna.
Medverkande: Martin Ahlquist och Jonas Nordling. Musik: M. Ashraf