Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Sep 30, 2016

Nu handlar det om reklam! Vi snackar med Elisabeth Trotzig, världens hittills enda Reklamombudsman, om bristande regler för annonsmärkning, om varför det finns gråzoner och varför reklam behöver ett eget etiskt regelverk. Nog med reklam, lyssna gärna!
Medverkande: Elisabeth Trotzig och Jonas Nordling. Vinjett: Hergé/M. Ashraf