Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Oct 6, 2016

Nu snackar vi populism i Journalistpodden. Vi reder ut begreppet med journalistnestorn Bengt Lindroth, och pratar om populismens symbios med journalistiken utifrån Bengts bok Väljarnas hämnd. Vi spanar utåt, inåt, bakåt och framåt, inklusive Svensktoppens roll i sammanhanget. En riktig populistpodd alltså.
Medverkande: Bengt Lindroth och Jonas Nordling. Vinjett: Hergé/M. Ashraf. Musik: Mando Diao, text: G. Fröding