Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Jul 5, 2013

Jonas Nordling samtalar med Lisa Rennerstedt och Lennart Ekdal om EFNs utveckling.  I en tid där de traditionella affärsmodellerna i mediebranschen krisar blir alternativa intäktsmodeller för journalistiken nödvändiga i större utsträckning. 

EFN är en vidareutveckling av Handelsbanken TV, och drivs sedan ett par veckor som ett dotterbolag inom bankkoncernen, med ansvarig utgivare i redaktionens ledning.

Medverkande: Jonas Nordling, ordförande Journalistförbundet, Lisa Rennerstedt, operativ chef EFN, Lennart Ekdal, programledare EFN. Musik av Tage Widsell.

Läs Journalistförbundets rapport Alternativ finansiering av journalistiken (pdf).