Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)

Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Dec 19, 2012

"Vi är trötta på att problematisera, låt oss prata lösningar".

Det här är Journalistförbundets podcast Journalistpodden.

I första avsnittet samtalar Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling med Thomas Petterssohn, VD för Mittmedia, om dagspressens påstådda död och hur mediehusen ska jobba i...