Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)

Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Mar 31, 2017

Nu handlar det om journalistikforskning! Vi träffar professor Ingela Wadbring och snackar om vad vi behöver forskningen till, vilka drivkrafter som finns, och vad hon och hennes kolleger egentligen kommer fram till. Och om en aversion mot brunt. Bland annat.
Medverkande: Jonas Nordling och Ingela Wadbring. Vinjett:...


Mar 24, 2017

Nu blir det yttrandefrihetsfundamentalism! Vi träffar Nils Funcke, nybliven vd på Utgivarna, och snackar om det nya uppdraget, men även läget för det fria ordet i dagens samhälle. Och så blir det inofficiellt SM i metaforer. Typ.
Medverkande: Jonas Nordling och Nils Funcke. Vinjett: Hergé/M. Ashraf


Mar 17, 2017

Nu handlar det om Herenco! Vi träffar Lovisa Hamrin, fjärde generationens makthavare i koncernen, och snackar om hennes företag i allmänhet och om Hallpressen i synnerhet. Och dessutom om hur handmålade kottar styr hennes framtidsplaner.
Medverkande: Jonas Nordling och Lovisa Hamrin. Vinjett: Hergé/M. Ashraf


Mar 10, 2017

Nu handlar det om Journalistlaget! Vi snackar med Thomas Spence, avgående norsk förbundsordförande, om svenska journalister, om hans revolutionära släkting och om branschens utveckling i Norge förstås. Reclaiming Spenceanism helt enkelt.
Medverkande: Jonas Nordling och Thomas Spence. Vinjett: Hergé/M. Ashraf....


Mar 3, 2017

Nu blir det Mr Medierna i Journalistpodden! Vi träffar Lars Truedson och snackar om läget i branschen, hans uppdrag inom medieforskning och så Medierna förstås. Sociala mediestyrelsen rekommenderar intag av detta avsnitt 6-8 gånger varje dag.
Medverkande: Jonas Nordling och Lars Truedson. Vinjett: Hergé/M. Ashraf