Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)

Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Jan 29, 2013

Södra distriktet bjöd in till ett seminarium om hur framtidens journalistik ska finansieras. Podcasten spelades in 19 januari 2013 i Malmö.

Hur ska medieägarna finansiera framtidens journalistik? Hur kan vi bidra till utvecklingen? Och hur ska vi tillsammans slå vakt om vårt demokratiska uppdrag i en digital...