Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Jul 4, 2017

Vilka utmaningar står frilansare (egenföretagare, visstidsanställda och s k kombinatörer) inför på den alltmer rörliga arbetsmarknaden? Hur kan frilansande kulturskapares sociala trygghet förbättras när det gäller a-kassa och sjukförsäkring?
Från Almedalen 170704
Medverkande: Inledning: Ulrica Källén Lörelius, förbundssekreterare/jurist KLYS, Teresa Carvalho (s), ledamot Socialförsäkringsutskottet, Bengt Eliasson (L), ledamot Kulturutskottet, Anna Carlson, skådespelare/ordförande Teaterförbundet för scen och film, Lennart Eng, tecknare och fd ordförande Svenska Tecknare, Victoria da Silva, ordförande, Journalistförbundets frilansdistrikt Frilans Riks. Moderator: Ann-Sofi Sjöberg, teamchef Trygghetssystem, arbetsmarknad och utbildning på TCO.
Vinjett: Hergé/M. Ashraf