Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Aug 31, 2017

Nu handlar det om den grå public service-eminensen! Vi träffar Helena Stålnert och snackar om hennes mångåriga erfarenheter från mediebranschen i allmänhet, och hennes uppdrag som ordförande i Förvaltningsstiftelsen i synnerhet. Äntligen får vi veta vad de egentligen gör, och vilka som inte borde sitta där. Och så blir det reklam.
Medverkande: Jonas Nordling och Helena Stålnert. Vinjett: Hergé/M. Ashraf