Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Sep 7, 2017

Nu handlar det om konsekvensneutralitet! Vi reder ut begreppet med dess fader Erik Fichtelius; hur menade han, vilka begränsningar finns och hur ser han på risken att det kidnappas av mörkerkrafter? Lyssna eller ta konsekvensen.
Medverkande: Jonas Nordling och Erik Fichtelius. Vinjett: Hergé/M. Ashraf