Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Mar 13, 2014

Mitt under MEG, Mediemässan i Göteborg, träffades Jonas Nordling, ordförande i Journalistförbundet och Stina Honkamaa Bergfors, grundare och VD för mediebolaget United Screens, för att prata om nya medieplattformar, nya medieaktörer och lite trendspaning kring vad som händer i den närmaste framtiden. 

Medverkande: Jonas Nordling, Stina Honkamaa Bergfors. Musik av Tage Widsell.