Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Nov 20, 2015

Nu blir det fokus på journalistikens vardag. Journalistpodden samlar röster från Journalistförbundets avtalskonferens, och får en föraning om vad som väntar i vårens avtalsrörelse i mediebranschen. Mycket energi garanteras vid lyssning!
Medverkande: Jonas Nordling med flera. Musik: M. Ashraf