Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

May 11, 2016

I många produktionsbolag är tillfälliga anställningar norm. Arbetsförhållandena kan vara tuffa, och reglerna oklara. Kollektivavtal är långt ifrån självklart, och ses i delar av branschen som otänkbart.
Det framgår av Kent Wernes rapport "Outsourcad journalistik", den tredje rapporten i Journalistförbundets serie om otryggheten i mediebranschen. Rapporten visar också att de stora mediehusen outsourcar allt mer till externa bolag. I takt med att mer har outsourcats har mediehusens lönelistor krympt, och en del av de anställda som tvingats bort jobbar istället för underleverantörer. Och allt fler nyutbildade journalister börjar jobba direkt för produktionsbolag och contentbyråer. Men under vilka villkor?
Hör seminariet då rapporten släpptes. Medverkande: Kent Werne, författare och journalist, Roger Dackegård, ordförande Radioproduktionsbolagen, Ulrika Hyllert, ordförande för journalistklubben vid Sveriges Radio, Charlott Richardson, vd Medieföretagen. Moderator: Petteri Karttunen, reporter SVT och styrelseledamot i Journalistförbundet.
Musik: M. Ashraf