Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)

Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Jan 31, 2014

Vad händer i regioner som medierna inte längre bevakar? Hur ser mediernas demokratiska ansvar ut? 
Hur hämtar medborgarna nyheter och information i ett samhälle som lämnar stora delar av landet i medieskugga?

Lokaltidningarna stänger sina lokalkontor och drar in på lokala reportrar. 
Samtidigt startar...