Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)

Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Oct 21, 2013

I det här avsnittet av Journalistpodden, träffar Jonas Nordling juristen Mårten Schultz. Det blir ett samtal om meddelarfrihet, etik. hur vi reglerar internet, om kränkningar på nätet och hans senaste projekt Juridikinstitutet, som hjälper människor som har råkat ut för näthat genom stämningar och...


Oct 16, 2013

Nu svarar cheferna! Vem tjänar på otrygga jobb?

Sveriges Radios personaldirektör Ingrid Wibom, Sveriges Radios programdirektör Björn Löfdahl, SVT:s HR-direktör Helene Sahlin och UR:s HR-chef Mats Godée berättar hur de vill bemanna företagen i framtiden. 

Mötet arrangerades av Journalistförbundets Radio-...


Oct 1, 2013

Under bokmässan träffades Jonas Nordling, ordförande för Journalistförbundet och Martin Jönsson, biträdande programchef på Sveriges Radio och pratade om karriärplanering, nya medier, podradio och lönsamhetsfokusering. 

Medverkande: Martin Jönsson och Jonas Nordling. Musik av Tage Widsell.