Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)

Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Feb 12, 2014

Är journalistikens roll överspelad? Ställer journalister rätt frågor? 2014 är det inte bara val till kommuner, landsting och riksdag, utan också val till EU. Det ställer krav på information och nyheter om politik och politiker på alla nivåer. Kommer den via medierna, eller från politikerna själva?  Vad är...