Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)

Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Jul 7, 2016

Nu blir det musik i Journalistpodden! Helt enkelt musik om journalistik! Här hittar du antagligen sommarens alla hittar!
Medverkande: Jonas Nordling. Musik: M. Ashraf, The Lovely Eggs, Peter Combe, Teeny Grownups, Arsenic/DJ Elixir, Fascinating Aida, Bernt Staf, Morrissey, Bitch Boys, David Haslam/Northern...


Jul 6, 2016

Oberoende journalistik är en förutsättning för en väl fungerande demokrati. Men samtidigt som Tryckfrihetsförordningen fyller 250 år hotas det fria ordet. Globalt finns flera exempel på hur journalister hindras i sitt arbete av regimer och andra aktörer som vill skrämma till tystnad. I Sverige har vi det...


Jul 6, 2016

Offentlighetsprincipen – rätten att ta del av uppgifter och handlingar som rör verksamheten - ska omfatta friskolor enligt ett kommande lagförslag. Friskolornas Riksförbund är kritiskt: nya administrativa rutiner kan gå ut över pedagogiken. Men ska inte föräldrar och andra kunna få ta reda på hur det står...


Jul 5, 2016

Nu kan du lyssna på seminariet ”Tryck- och yttrandefrihet i det nya medielandskapet” från idag, tisdagen den 5 juli 2016, i Almedalen.
Nätets möjligheter är också dess baksidor. Vem som helst kan sprida vad som helst, men vem tar ansvaret? Nya lagar mot integritetsbrott, inskränkningar i...