Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

May 19, 2017

Nu handlar det om priset på varan! Vi snackar med supergrävaren Fredrik Laurin om villkoren i branschen, om fair trade-märkning och om skälig betalning. Med emfas!
Medverkande: Jonas Nordling och Fredrik Laurin. Vinjett: Hergé/M. Ashraf