Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

May 24, 2017

Nu handlar det om familjen Hörling! Vi hälsar på hos Lennart och Anders Hörling på NLT. Vi snackar om familjeföretaget, deras roll i Lidköping, planerna för Stampen och deras egen framtid.
Medverkande: Lennart Hörling, Anders Hörling och Jonas Nordling. Vinjett: Hergé/M. Ashraf