Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Oct 12, 2017

Let’s go to London! Vi träffar programledaren Dotun Adebayo och snackar om brittisk media, om att arbeta för BBC, om svart journalistik, och om tiden i Stockholm. Retrovarning utfärdas. Alla talar svenska!
Medverkande: Jonas Nordling och Dotun Adebayo. Vinjett: Hergé/M. Ashraf. Musik: "Uptown Downtown" med Giant Steps och "Career Opportunities" med The Clash.