Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Nov 17, 2017

Nu blir det Pengar och Politik! Vi hälsar på i Sandros Scoccos och Jenny Lindahls framgångsrika podd som i detta avsnitt fokuserar på mediebranschen. Spännande! Aktuellt! Långt! Vasst! Roligt! Sa vi långt?
Medverkande: Sandro Scocco, Jenny Lindahl och Jonas Nordling. Vinjett: Hergé/M. Ashraf