Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Apr 12, 2021

I Sverige har hoten mot journalister ökat sedan början av 1980-talet, och digitaliseringen har också förändrat hotbilden genom åren. Hur vi ska hantera och agera vid hot och hat i mediebranschen diskuterar Lena Sundström och Stephen Lindholm tillsammans med Sveriges Radios vd Cilla Benkö och kammaråklagare Fredrik Ingblad i detta avsnitt när Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp tillfälligt gjort en takeover av Journalistpodden.

I podden uppmärksammas även att det gått 20 år sedan Journalistförbundet gav ut Stieg Larssons bok ”Överleva deadline – Handbok för hotade journalister”. Nu 2021 lanserar Journalistförbundet en nyutgåva och den finns att läsa på vår hemsida sjf.se.  

Lena Sundström och Stephen Lindholm, journalister och aktiva i Journalistförbundets Yttrandefrihetsgrupp, konstaterar i podden att mycket är sig likt sedan boken ”Överleva deadline – Handbok för hotade journalister” gavs ut första gången 2020. Då som nu är hot och hat mot journalister en attack mot demokratin och yttrandefriheten. Men mycket har också förändrats. Du hör Sveriges Radios vd Cilla Benkö och kammaråklagare Fredrik Ingblad ge konkreta råd för hur vi ska hantera och agera vid hot och hat i dagens digitala medievärld.