Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Dec 20, 2013

Journalistförbundets vice ordförande och ordförande i Yrkesetiska nämnden Ulrica Widsell möter i det här avsnittet av Journalistpodden, allmänhetens pressombudsman, Ola Sigvardsson. De vänder ut och in på pressetiken och det medieetiska systemet.

Medverkande: Ulrica Widsell, Ola Sigvardsson. Musik av Tage Widsell.