Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Jul 11, 2014

Förbundsordförande Jonas Nordling träffade Lars Alkner, chef för den redaktionella verksamheten på Hallpressen på en parkeringsplats under Almedalsveckan.
De pratade om lokaltidningarnas speciella förutsättningar och hur man anpassar sig till det förändrade medieklimatet. Hör samtalet här.

Medverkande: Jonas Nordling och Lars Alkner. Musik av Tage Widsell.