Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Nov 19, 2014

Förbundsordförande Jonas Nordling träffar Linda Zoumas, Martin Schori och Frederik Hjelmqwist från Aftonbladet och låter de berätta om deras spännande arbete med den omtalade Aftonbladetrapporten. De har varit med i gruppen som bland annat har kartlagt Aftonbladets svagheter, potential och utmaningar som online nyhetskälla. Vad behövs för att ta nästa steg i den föränderliga och digitala utvecklingen? Idéer, kritik och mycket mer har samlats upp i denna rapport. Hör Linda, Martin och Frederik berätta om arbetet kring rapporten och tankar om vad den kan få för betydelse fortsättningsvis.
Medverkande: Linda Zoumas, Martin Schori, Frederik Hjelmqwist och Jonas Nordling. Musik av Tage Widsell.