Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Jul 6, 2016

Oberoende journalistik är en förutsättning för en väl fungerande demokrati. Men samtidigt som Tryckfrihetsförordningen fyller 250 år hotas det fria ordet. Globalt finns flera exempel på hur journalister hindras i sitt arbete av regimer och andra aktörer som vill skrämma till tystnad. I Sverige har vi det senaste året sett hur verbala eller fysiska hot används i försök att stoppa journalister i sin yrkesutövning. Hur kan vi vända utvecklingen och skydda det fria ordet och demokratin? Och hur kan FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030 – stärka arbetet med att motverka den mörka trenden?
Medverkande: Kristina Henschen, kanslichef Union to Union, Cilla Benkö, vd Sveriges radio, Ulrica Widsell, vice ordförande Journalistförbundet, Martin Schibbye, chefredaktör Blank Spot Project.
Moderator: Helle Klein, chefredaktör Dagens Arbete
Arrangör: Journalistförbundet och Union to Union
Musik: M. Ashraf