Preview Mode Links will not work in preview mode

Journalistpodden (Journalistförbundet)


Medielandskapet skiftar snabbt, och journalistrollen är under ständig utveckling. Journalistpodden rattas av förbundsordförande Ulrika Hyllert, och är din podcastvän när det gäller att hänga med.

Jul 3, 2013

Debatten om försvarets framtid förs allt intensivare. Vilken försvarsförmåga har vi? Hur fungerar de svenska militära insatserna utomlands? Hur högt i tak är det för dem inom försvaret som vill delta i den debatten? Vad betyder det för demokratin om de skräms till tystnad?

Under onsdagen diskuterade vi frågan i Almedalen. Hör hela seminariet som podcast här (mp3).

Medverkande: Lars Ekeman, Folk och Försvar, Stephen Lindholm, ordförande i Journalistförbundets yttrandefrihetsgrupp,  Lars Fresker, ordförande Officersförbundet. Musik av Tage Widsell.